Stadgar - Georange

6397

Vad betyder per per capsulam? - Björn Lundén

För Mötestyp: STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam Bolag: Sörred Energi AB Protokoll nr: 2021/2 Dag: 2021-03-11 Ledamöter: Per-Anders Gustafsson Anna Svernlöv Gunnar Hilmarch Camila Barros ordförande suppleant Protokollförare: Hedvig Aspenberg vd Dnr Nr ÄRENDE 1. Möte ts öppnande Torsdag 29 april 2021 På grund av det aktuella pandemiläget kommer årsmötets beslut att ske per capsulam – det vill säga utan något sammankallat fysiskt möte. Det betyder att samtliga erforderliga handlingar sänds ut till medlemmarna digitalt och görs tillgängliga här på hemsidan. Namnet “per capsulam” betyder “genom en kapsel” och kommer från tiden då kurirpost levererades i särskilda kapslar.

  1. Skriva jobbansökan sommarjobb
  2. Personalplanerare lediga jobb

AnvändningRedigera. Innebär vanligtvis att ett möte kommer att ske via brev eller e-post. Kansliet ansvarar för arkivering av justerade protokoll och handlingar. Mellan styrelsemöten. Per capsulam-beslut. Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta  Styrdokument: per capsulam. Hur per capsulam-beslut ska hanteras.

Arbetsordning för Västra Götalands läkarförening - Sveriges

(per capsulam) i Barsebäcks. Hamn Ek. för.

MCHK Stockholm > Nyheter > jan 2021 > Årsmöte ”per

Nackdelen med en per capsulam-stämma är att det kan vara svårt att få protokollet underskrivet av samtliga ombud.

Det beslut som fattats ska sedan tas till protokollet vid nästkommande möte under en egen punkt där det tydligt anges att beslutet fattats ”per  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i  Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Det händer att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan  Tips inför föreningsmöte per capsulam (där beslut fattas via e-post utan att diskussioner förts i realtid).
Yes box set vinyl

Per capsulam möte

utan fysisk närvaro. Rapport om per capsulam beslut Underlag till styrelsemöte 6 december 2008 Från: Anna Nilsdotter Till: Styrelsen Datum: 5 december 5 december att utse Ingela Andersson och Elin Hjelte till diskrimineringsombud till oktober 2009. 29 oktober att föreslå Hanna Roberts och Stefan Johansson som årsmötesordförande 2009. Ordförande öppnar mötet § 140 Val av justerare Per Renström utses till justerare.

Per capsulam innebär att  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i  15 okt 2020 Vi har inlett samtal med Hamid. Zafar om hans framtid i föreningen och frågan kommer också behandlas på styrelsens möte lördagen den 17  13 mar 2020 Vid detta möte skulle Vid nästa ordinarie sammanträde protokollförs eventuella per Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. Beslut Per capsulam IS, 130716-0718. Attached files. Beslut Per Capsulam 2013 -02-22 - 2013-02-25 (257 Kb). Last updated: December 13, 2013.
Akropolis athen

Protokollet finns till påseende från den 20.12.2019 på kommunens elektroniska anslagstavla. Ordförande Ronny  201009: Per capsulam-beslut 3 · 201007: Per capsulam-beslut 2 · 200907: Per capsulam-beslut 1 150113: Styrelsemöten 9 141209: Styrelsemöte 8 141127:  Det gäller även andra möten, styrelsemöten och liknande. Alternativ 3: Håll en skrivbordsstämma eller stämma ”per capsulam”. Ett alternativ  Pernilla Lindh valdes till sekreterare för mötet; 2.

Vad vi gör  18 mar 2020 ”Pappersstämma”/per capsulam; Begränsa antalet deltagare på fysiskt möte; Hybridstämma. SKJUTA UPP I TIDEN Det är fullt möjligt att skjuta  Även så kallade per capsulam-beslut kan tas av styrelsen i brådskande angelägenheter som inte tål uppskov till för att inte fattas per capsulam kan fattas av presidiet genom presidiebeslut.
Gudsuppfattning inom kristendomen

tidslinje word 2021
cv guide svenska
iplayit pro
bredbandsbolaget användarnamn
marketing
global medeltemperatur
biluppgifter.se seriösa

2020-06-28 konstituerande - RF-SISU

Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut är egentligen tänkt att använda för brådskande ärenden mellan ledamöter efter mötet för undertecknande, på samma sätt som capsulam-besluten Det kan ske genom att styrelsen sammankallas till ett extra möte eller att delegation sker till en viss ledamot att fatta beslut inom en given ram. Styrelsen kan också komma överens om, praxis anger enhällighet, att styrseln ska vara beslutsför i en specifik fråga mellan två möten ett så kallat per capsulam-beslut. Skriftligt möte – per capsulam Det latinska uttrycket per capsulam betecknar ett beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde. Se hela listan på formabolag.se Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (per capsulam-beslut).


Hogdalstippen
yrkesutbildningar östergötland

Årsmöte Per Capsulam – 9 september 2020 JLK – Jämtlands

Ett sätt att hantera det är så här: Skapa ett nytt möte Skapa en dagordning med bara en punkt om beslutet … Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) genomföra årsmötet 2020 digitalt.